نام گذاری چدن ها خاکستری

نام گذاری دیرین چدن های خاکستری در استاندارد آلمانی ( DIN ) : نام گذاری قدیمی چدن های خاکستری استاندارد DIN 1619 اسم گذاری چدن های خاکستری مبتنی بر استحکام و رنج را تشریح نموده است . این استاندارد در سالیان اخیر به DIN – EN 1561 , تغییر و تحول اسم یافته و اسم گذاری هم با تغییراتی همراه شده‌است .

قیمت میلگرد بافق یزد در مشهد

ولی مبنی بر استاندارد کهن اسم گذاری این چدن ها با دو کلام GG آغاز و آن گاه بر پایه ی دو جور بندی تحت ادامه می‌یابد .
اسم گذاری دیرین چدن های خاکستری بر طبق دست‌کم استحکام کششی فولاد نسوز و ساختمانی
برای اسم گذاری چدن های خاکستری ابتدا حروف GG آمده و بعد از آن شماره آنگاه با ضریب , دست کم استحکام کششی را در واحد MPa نشان می‌دهد . گونه های چدن های خاکستری و خاصیت مکانیکی آن‌ها را می توان در استاندارد سابق DIN 1691 کاوش کرد . نام گذاری قدیمی چدن های خاکستری

قیمت تیرآهن شاهین بناب در تهران
اسم گذاری دیرین چدن های خاکستری بر طبق اندازه مشقت برینل ( HB ) :

قیمت تیرآهن خوزستان در مشهد
در‌این بخش هم ابتدا حروف GG آمده و آن گاه آن‌گاه یکی سه رقمی و پسوند HB می‌آید . G نخستین در معنای ریخته گری و G دوم در معنای گرافیت است .
در جدول تحت متساوی چدن های خاکستری در استانداردهای تازه و دیرباز نشان داده شده‌است برای داده ها بیشتر درباره با خاصیت متعدد این چدن ها ( خاصیت مکانیکی و فیزیکی ) می شود به استاندارد DIN – EN 1561 رجوع و برگشت کرد .

قیمت ورق سیاه روغنی

اسم گذاری کهن DIN 1692 اسم گذاری چدن های مالیبل یا این که چکش خوار مبتنی بر مدل عملیات حرارتی مصرف شده و در فیض تراز دوران باخت به دو مدل مغز سیاه و مغز سپید تقسیم می شود . قابل ذکر است که‌این استاندارد به استاندارد نو DIN – EN 1562 تغییر‌و تحول اسم یافته و داده ها با تغییراتی همراه است . نام گذاری قدیمی چدن های خاکستری

قیمت ورق رنگین بازار

اسم گذاری کهن چدن مالیبل فارغ از کربن زدایی و آنیل شدن آشنایی با انواع پروفیل
این چدن به عبارتی چدن چکش خوار مغز سیاه بوده که با حروف GTS اسم گذاری می شود . در بخش ابتدایی اسم کهن این تیم چدن ها , از عبارت GTS مستعمل و بعد از آن دوتا که معرف خاصیت مکانیکی است , میاید . عدد اولیه دستکم استحکام کششی ( با ضرب در عدد 10 به واحد MPa ابلاغ می شود . ) و عدد دوم درصد ازدیاد ارتفاع نسبی را نشان می‌دهد . نام گذاری قدیمی چدن های خاکستری

قیمت ورق رنگین بازار

اسم گذاری دیرین چدن مالیبل کربن زدایی و آنیل شده :

این چدن به عبارتی چدن چکش خوار مغز سپید بوده که با GTW اسم گذاری می شود . مفاهیم عدد ها و حروف در قسمت های بعدی اسم این چدن همانند چدن چکش خوار مغز سیاه است .
اسم گذاری سابق چدن های نشکن در استاندارد آلمانی ( DIN )
استاندارد سابق DIN 1639 اسم گذاری چدن های نشکن را مبتنی بر استحکام کششی تشریح کرده است نام گذاری قدیمی چدن های خاکستری گالینگ چیست؟

. استاندارد فوق در سالهای اخیر به استاندارد نو DIN – EN 1563 , تغییر تحول اسم یافته و به این ترتیب اسم گذاری چدن هم با تغییراتی همراه شده‌است , البته بر پایه ی استاندارد کهن اسم گذاری این چدن ها با سه کلام GGG استارت و بعد از آن عدد سپس , دست‌کم استحکام کششی ( با ضرب در عدد 10 به واحد MPa ابلاغ می شود ) را نشان میدهد . جدول ذیل , گونه های چدن های نشکن را در استاندارد سابق نشان میدهد .

کانالهای فولادی ضد زنگ سفارشی